Stichting De Vrolijkheid

Workshops bieden afleiding en vergroten zelfvertrouwen

Kinderen en jongeren zijn volop in ontwikkeling en hebben daarbij veel behoefte aan stabiliteit, veiligheid en continu├»teit. Een asielzoekerscentrum is daarvoor niet de meest geschikte plek en daar opgroeien kan een serieuze bedreiging vormen voor hun psychosociale gezondheid.  

Even geen zorgen
Het is belangrijk om afleiding te hebben en om even gewoon kind te kunnen zijn - onbezorgd. Prikkeling van de creativiteit van kinderen draagt sterk bij aan een gezonde ontwikkeling.   

Wat doen wij?
Met onze partner De Vrolijkheid zorgen we dat de jonge bewoners nieuwe ervaringen opdoen en hun talenten kunnen ontplooien. Samen met een bonte stoet vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders worden creatieve workshops in de centra gerealiseerd. Met dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst kunnen de kinderen zich uiten en ontwikkelen ze zelfvertrouwen. Dat vergroot hun veerkracht.

"De kinderen kunnen even onbekommerd jong zijn op een plek waar
weinig ruimte is voor zorgeloosheid."

Medewerker AZC

 

Kijk voor meer informatie op De Vrolijkheid