Work: No Child Business | Stop kinderarbeid

Samen met de coalitie Stop Kinderarbeid zet Kinderpostzegels zich buiten Nederland in tegen kinderarbeid en voor goed fulltime onderwijs voor ieder kind.

Wereldwijd werken 152 miljoen kinderen. Kinderpostzegels is al vijftien jaar lid van de coalitie Stop Kinderarbeid. Samen ontwikkelen we Child Labor Free Zones en zorgen we ervoor dat kinderen niet hoeven te werken en full- time goed onderwijs krijgen. 

Op 23 mei 2019 sloot de coalitie Stop Kinderarbeid een nieuwe alliantie, ditmaal met Save the Children en UNICEF Work: No Child’s Business. Met financiering van het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben we ons ten doel gesteld van 1 juli 2019 tot 2024 nog meer voor kinderen te bereiken. We richten ons in het bijzonder op zes landen waar kinderarbeid een groot probleem is: Ivoorkust, India, Jordanië, Mali, Oeganda en Vietnam. 

De Alliantie Stop Kinderarbeid zal zich samen met lokale gemeenschappen, scholen, overheden, NGOs, vakbonden en bedrijven inzetten om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren niet hoeven te werken maar goed onderwijs genieten en (later) fatsoenlijk werk verrichten. Daarmee draagt het nieuwe programma bij aan het Duurzame Ontwikkelingsdoel 8.7 om uiterlijk in 2025 alle vormen van kinderarbeid uit te bannen.  

Meer informatie

https://wncb.org/