Subsidie aanvragen

Als Nederlandse organisatie kunt u bij Stichting Kinderpostzegels subsidie aanvragen voor projecten in Nederland, die kwetsbare kinderen ontwikkelingskansen bieden voor een betere toekomst.

Projecten in Nederland
Projecten kunnen in aanmerking komen voor subsidie, als ze aansluiten op onze programma's zie hier onze projecten binnenland en buitenland. Hebt u een project dat binnen een van onze programma’s valt? Lees of uw project voldoet aan de criteria.

Er gelden afwijkende criteria voor:

Projecten in het buitenland
Voor het buitenland accepteren wij alleen aanvragen van lokale, niet-gouvernementele organisaties, omdat we het belangrijk vinden dat de oplossingen voor problemen door de lokale bevolking bedacht en uitgevoerd worden. 

We zijn actief in diverse landen: Guatemala, Nicaragua, het Caribisch deel van het Koninkrijk, Senegal, Mali, Burkina Faso, Ethiopië en India. Aanvragen voor of uit andere landen komen niet voor steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland in aanmerking. We adviseren u dan de mogelijkheden bij Wilde Ganzen te bekijken.