Subsidie aanvragen

Als Nederlandse organisatie kunt u bij Stichting Kinderpostzegels subsidie aanvragen voor projecten in Nederland die kwetsbare kinderen ontwikkelingskansen bieden voor een betere toekomst. Projecten die aansluiten bij onze programma's Pleegzorg, Onderwijs en Werken aan Veerkracht kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

Heeft u een project dat binnen één van onze programma’s valt?

Wat Leuk!

Lees hier verder of uw project voldoent aan de criteria.


Er zijn afwijkende criteria voor:

BUITENLAND

Voor het buitenland accepteren wij alleen aanvragen van lokale, niet-gouvernementele organisaties, omdat we het belangrijk vinden dat de oplossingen voor problemen door de lokale bevolking bedacht en uitgevoerd worden. We zijn actief in diverse landen. Aanvragen voor of uit andere landen komen niet voor steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland in aanmerking. We adviseren u de mogelijkheden bij Wilde Ganzen te bekijken.