Subsidie aanvragen

Meteen een aanvraag indienen? Scroll naar beneden en start met het invullen van de vooraanvraag. 

Op dit moment werken we aan een nieuw programma. Zodra dat af is zullen we hierover communiceren op deze website. Aanvragen die niet binnen het nieuwe programma vallen worden niet in behandeling genomen worden.

Proces

Projecten in Nederland

Projecten kunnen in aanmerking komen voor subsidie, als ze aansluiten op onze programma's Pleegzorg, Onderwijs of Veerkracht. Bekijk al onze projecten

Er gelden afwijkende criteria voor:

Helaas nemen wij geen verzoeken voor het aanleggen of opknappen van schoolpleinen in behandeling. Voor aanvragen voor het opknappen of creëren van (natuur) schoolpleinen verwijzen wij u graag door naar Postcode Loterij Buurtfonds, het initiatief Gezonde Schoolpleinen of neem contact op met uw provincie of gemeente.
 

Projecten in het buitenland

Voor het buitenland accepteren wij alleen aanvragen van lokale, niet-gouvernementele organisaties, omdat we het belangrijk vinden dat de oplossingen voor problemen door de lokale bevolking bedacht en uitgevoerd worden. 
We zijn actief in diverse landen: Senegal, Mali, Burkina Faso, Ethiopië en India. Aanvragen voor of uit andere landen komen niet voor steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland in aanmerking. We adviseren u dan de mogelijkheden bij Wilde Ganzen te bekijken.

Downloads

Definitief subsidieaanvraagformulier
► Begrotings- en verantwoordingsformat
Bank informatie
Eindrapportageformulier
► Logo Stichting Kinderpostzegels