Subsidie vooraanvraag

Wat goed dat uw organisatie een aanvraag bij Kinderpostzegels wil doen om kwetsbare kinderen in Nederland een steuntje in de rug te geven!

Criteria
Vooraanvraag
Contactgegevens

Criteria

1. Door wie wordt de aanvraag ingediend?

Vooraanvraag

1. Binnen welk programma valt uw project (Pleegzorg, Werken aan Veerkracht of Onderwijs in Nederland)?

Contactgegevens