Subsidie bijdrage Kamer voor een kind

Subsidie aanvragen | Kamer voor een pleegkind

Vanaf 1 oktober 2020 is het weer mogelijk om (voor)aanvragen in te dienen voor Kamer voor een Kind. 

Voor wie?

 • Bestandsgezinnen met een pleegkind, die een of meerdere nieuwe pleegkinderen willen opvangen
 • Netwerkpleeggezinnen bij de opvang van ten minste één netwerkpleegkind waarbij een positieve ondersteuningsbrief van de pleegzorgorganisatie wordt bijgeleverd.

Let op: gezinshuizen komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling!

Voorwaarden

 • Bij het indienen van de aanvraag dient de verbouwing nog niet van start te zijn gegaan. Is dat niet het geval dan kan een evenredig deel van onze toekenning teruggevorderd worden.
 • Het (netwerk)pleeggezin moet voornemens zijn om ten minste 3 jaar als pleeggezin te blijven functioneren.
 • Aanvragen kunnen worden ingediend door individuele (netwerk)pleeggezinnen zelf óf door de pleegzorgorganisatie die een (netwerk)pleeggezin begeleidt.

1. Procedure

Vooraanvraag
Bespreek de volgende punten in uw vooraanvraag van maximaal één A4-tje:

 • de naam van het (netwerk)pleeggezin
 • de naam van de pleegzorgorganisatie
 • een omschrijving waarin de urgentie van de voorgenomen verbouwing duidelijk wordt omschreven
 • een globale inschatting van het benodigd budget. 

De vooraanvraag ontvangen wij graag per email op [email protected] onder vermelding van 'vooraanvraag Kamer voor een Kind'.

Let op! Het mogen indienen van een volledige aanvraag is geen garantie voor het ontvangen van financiering voor uw project.

2. Vervolg procedure

Het indienen van een volledige aanvraag
Wanneer u wordt uitgenodigd om een volledige aanvraag in te dienen, kan deze zowel door het (netwerk)pleeggezin als de begeleidende pleegzorgorganisatie worden ingevuld.  

Wanneer de volledige aanvraag wordt ingediend door het (netwerk)pleeggezin, vragen wij om:

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • een begroting 
 • een ondersteuningsbrief van de begeleidende pleegzorgorganisatie
 • en indien het pleeggezin niet de eigenaar is van het huis, dient bij de aanvraag ook een toestemmingsbrief van de eigenaar verstrekt te worden.

Wanneer de volledige aanvraag wordt ingediend door de begeleidende pleegzorgorganisatie, vragen wij om:

 • een ingevuld aanvraagformulier specifiek voor pleegzorgorganisaties
 • een begroting
 • een recent inhoudelijk en financieel jaarverslag
 • de statuten en het uittreksel Kamer van Koophandel van de aanvragende instantie
 • een recente exploitatierekening
 • een ondersteuningsbrief van de begeleidende pleegzorgorganisatie
 • en indien het pleeggezin niet de eigenaar is van het huis, dient bij de aanvraag ook een toestemmingsbrief van de eigenaar verstrekt te worden.

Er zijn een paar zaken waar u op moet letten:

 • Op het inhoudelijk formulier moet u de vraag naar de start- en einddatum van de verbouwing vermelden. Zonder deze gegevens kunnen we uw aanvraag namelijk niet inschrijven.
 • Op de offerte van de aannemer móet het BTW- en KvK-nummer van de aannemer vermeld staan. Is dat niet het geval dan kan onze financiële afdeling uw aanvraag niet goedkeuren.

Op de laatste pagina van het inhoudelijk aanvraagformulier staan de bijlagen die u moet meesturen nogmaals vermeld. U kunt er vanuit gaan dat de behandeling van uw aanvraag – mits die volledig is ingevuld – maximaal twee maanden kan duren.

Goedkeuring aanvraag
Bij goedkeuring van de aanvraag ontvangt u een toekenningsbrief waarin de financiële bijdrage en de daarbij behorende voorwaarden staan vermeld.  

Afwijzing aanvraag
Wanneer uw aanvraag wordt afgewezen kunt u eventueel een aangepast voorstel of een (goed beargumenteerd) verzoek tot heroverweging indienen. Lees hier de officiële procedure.

Contact
Voor vragen over het indienen van een subsidieaanvraag kunt u contact met ons opnemen.