Subsidie bijdrage schoolkampen en werkweken

Het Vakantiefonds van Kinderpostzegels draagt bij aan vakantiekampen en werkweken voor kinderen uit het speciaal onderwijs of voor asielzoekers- en vluchtelingenkinderen.

Let op: tot september 2020 kunt u een aanvraag doen voor vakantiekampen en werkweken die nog plaatsvinden in 2020, daarna zal het huidige vakantiefonds stoppen. Kinderpostzegels onderzoekt hoe zij in de toekomst kinderen in de vakantieperiodes op een andere manier kan gaan ondersteunen. Hierover zal later meer bekend worden.

Organisaties die een aanvraag kunnen doen, zijn:

 • scholen voor het speciaal onderwijs
 • ZMLK- en ZMOK-onderwijs
 • onderwijs aan doven en slechthorenden, blinden en slechtenzienden
 • Mytyl- en Tyltylonderwijs
 • onderwijs aan langdurig zieke kinderen
 • organisaties die zich inzetten voor kinderen 

Behandeling van de aanvraag
Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan om een aanvraag in te dienen. 

 • De aanvraag betreft een vakantiekamp dat is georganiseerd door een organisatie die ook de begeleiding op zich neemt.
 • Het vakantiekamp vindt plaats buiten de eigen leefomgeving en duurt minimaal twee dagen met overnachting elders.
 • De leeftijd van de deelnemende kinderen is jongeren dan 18 jaar. Alleen voor scholen wordt dit criterium niet strikt gehanteerd. Alle deelnemende leerlingen komen in aanmerking voor een bijdrage.
 • Aan dezelfde groep kinderen wordt eenmaal per jaar een bijdrage toegekend.
 • De school dient eenmaal een aanvraag in voor de gehele afdeling. Aanvragen per klas worden niet langer in behandeling genomen.
 • De aanvragende organisatie beschikt over een rechtspersoonlijkheid.
 • De ouderbijdrage is minimaal € 12,50 per kind per dag. De schoolbijdrage is minimaal € 2,- per kind per dag.

Wij ontvangen graag minimaal vier weken voor aanvang van het vakantiekamp het volledig ingevulde aanvraag- en rapportageformat op [email protected] onder vermelding van 'aanvraag Vakantiefonds'. Wij laten u vervolgens binnen twee weken weten of uw aangevraagde bijdrage gehonoreerd is.

Eindverantwoording
De hoogte van de bijdrage vanuit het Vakantiefonds wordt definitief vastgesteld na afloop van het vakantiekamp. Binnen 3 maanden na afloop van het vakantiekamp ontvangen wij daarom graag het tweede deel van het ingevulde rapportageformat dat u bij de aanvraag heeft ingediend en is goedgekeurd.

Contact
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.