Subsidie bijdrage schoolkampen en werkweken

Het Vakantiefonds van Kinderpostzegels draagt bij aan vakantiekampen en werkweken voor kinderen uit het speciaal onderwijs of voor asielzoekers- en vluchtelingenkinderen.

► Let op: tot september 2020 kunt u een aanvraag doen, daarna zal de huidige regeling aflopen. Het is nog onduidelijk of er een andere soort regeling komt.

Organisaties die een aanvraag kunnen doen, zijn:

 • scholen voor het speciaal onderwijs
 • ZMLK- en ZMOK-onderwijs
 • onderwijs aan doven en slechthorenden, blinden en slechtenzienden
 • Mytyl- en Tyltylonderwijs
 • onderwijs aan langdurig zieke kinderen
 • organisaties die zich inzetten voor kinderen 

Behandeling van de aanvraag
Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan om een aanvraag in te dienen. 

 • De aanvraag betreft een vakantiekamp dat is georganiseerd door een organisatie die ook de begeleiding op zich neemt.
 • Het vakantiekamp vindt plaats buiten de eigen leefomgeving en duurt minimaal twee dagen met overnachting elders.
 • De leeftijd van de deelnemende kinderen is jongeren dan 18 jaar. Alleen voor scholen wordt dit criterium niet strikt gehanteerd. Alle deelnemende leerlingen komen in aanmerking voor een bijdrage.
 • Aan dezelfde groep kinderen wordt eenmaal per jaar een bijdrage toegekend.
 • De school dient eenmaal een aanvraag in voor de gehele afdeling. Aanvragen per klas worden niet langer in behandeling genomen.
 • De aanvragende organisatie beschikt over een rechtspersoonlijkheid.
 • De ouderbijdrage is minimaal € 12,50 per kind per dag. De schoolbijdrage is minimaal € 2,- per kind per dag.

Wij ontvangen graag minimaal vier weken voor aanvang van het vakantiekamp het volledig ingevulde aanvraag- en rapportageformat op [email protected] onder vermelding van 'aanvraag Vakantiefonds'. Wij laten u vervolgens binnen twee weken weten of uw aangevraagde bijdrage gehonoreerd is.

Eindverantwoording
De hoogte van de bijdrage vanuit het Vakantiefonds wordt definitief vastgesteld na afloop van het vakantiekamp. Binnen 3 maanden na afloop van het vakantiekamp ontvangen wij daarom graag het tweede deel van het ingevulde rapportageformat dat u bij de aanvraag heeft ingediend en is goedgekeurd.

Contact
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.