Subsidieronde | eigen kinderen van pleegouders

Doelstelling subsidieronde

Met het Programma Pleegzorg wil Kinderpostzegels bijdragen aan het realiseren van voldoende veilige, stabiele pleegzorgplaatsen voor kinderen die thuis onvoldoende zorg en bescherming krijgen. Voor de continuïteit van een pleegzorgplaatsing is het welzijn van de eigen kinderen van pleegouders en hoe zij pleegzorg ervaren, van cruciaal belang. Binnen de sector Pleegzorg komt dan ook steeds meer aandacht voor eigen kinderen. Met deze subsidieronde wil Kinderpostzegels initiatieven gericht op de eigen kinderen binnen het pleeggezin ondersteunen.


Projecten

U kunt binnen deze subsidieronde aanvragen indienen voor projecten die direct ten goede komen aan eigen kinderen van pleegouders. Dat kan ook binnen de setting van het volledige pleeggezin zijn, waarbij pleegkinderen en pleegouders in het project worden meegenomen. U kunt bijvoorbeeld denken aan projecten gericht op lotgenotencontact, jongerenparticipatie of gezinstrainingen t.b.v. het versterken van relaties.


Criteria

Kinderpostzegels stelt voor deze ronde een budget à € 100.000,-  beschikbaar. Bij het beoordelen van de subsidieaanvragen letten wij op de volgende criteria:

  • De aanvrager is een pleegzorgorganisatie of werkt daar intensief mee samen.
  • Eigen kinderen en daarnaast eventueel ook volledige pleeggezinnen vormen de doelgroep.
  • Projecten waarin lotgenotencontact/peersupport, natuurbeleving, sport&spel- en drama-activiteiten zijn opgenomen, hebben de voorkeur.
  • Het aangevraagde bedrag is minimaal € 5.000,- en maximaal € 25.000,-.

Nb. Projecten gericht op pleegzorgprofessionals en/of organisatiewerkwijze komen niet in aanmerking voor financiering.


Procedure

Indienen vooraanvraag*

Voor maandag 13 april

Bericht over al dan niet indienen volledige aanvraag

Voor dinsdag 21 april

Indienen volledige aanvraag   

Voor maandag 25 mei

Bericht over toekenning

Voor dinsdag 23 juni

* In uw vooraanvraag van maximaal 1 A4 neemt u op:

  • Gegevens van uw organisatie en contactpersoon;
  • Korte omschrijving van het project;
  • De doelgroep(en);
  • De beoogde resultaten, concreet geformuleerd;
  • Globale inschatting van het benodigd budget en het aan te vragen bedrag.


Vooraanvraag indienen

Uw vooraanvraag kunt u sturen naar programmacoördinator Edith van den Akker via [email protected]. Als u vragen heeft en/of een telefonische afspraak wilt maken, kunt u ook via dit e-mailadres contact opnemen.