Subsidie aanvragen Kamer voor een Kind

Om in aanmerking te komen voor Kamer voor een Kind gaan wij uit van de volgende procedure. U dient als eerste een vooraanvraag in via ons onderstaand onlineformulier. Binnen twee weken ontvangt u van ons een reactie op uw vooraanvraag met of een uitnodiging tot het indienen van een volledige aanvraag of een afwijzing. 

Voor wie?

 • Bestandsgezinnen met een pleegkind, die een of meerdere nieuwe pleegkinderen willen opvangen
 • Netwerkpleeggezinnen bij de opvang van tenminste één netwerkpleegkind waarbij een positieve ondersteuningsbrief van de pleegzorgorganisatie wordt bijgeleverd.

Let op: gezinshuizen komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling!

Voorwaarden

 • Bij het indienen van de aanvraag dient de verbouwing nog niet van start te zijn gegaan. Is dat niet het geval dan kan een evenredig deel van onze toekenning teruggevorderd worden.
 • Het (netwerk)pleeggezin moet voornemens zijn om ten minste 3 jaar als pleeggezin te blijven functioneren.
 • Aanvragen kunnen worden ingediend door individuele (netwerk)pleeggezinnen zelf óf door de pleegzorgorganisatie die een (netwerk)pleeggezin begeleidt.
 • U bent een bestandsgezin of netwerkgezin.
 • U bent een pleegzorgbegeleider die indient voor een bestands- of netwerkgezin.

Vooraanvraag

Vul onderstaand formulier in en mail het naar [email protected].
Voor pleeggezinnen
Voor pleegzorgbegeleiders

Let op! Het mogen indienen van een volledige aanvraag is geen garantie voor het ontvangen van financiering voor uw project.

Het indienen van een volledige aanvraag

Bent u uitgenodigd om een volledige aanvraag in te dienen? Dan heeft u onderstaande documenten nodig. 

NB: volledige aanvragen die zonder vooraanvraag worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. 

Documenten voor het pleeggezin

 • Een ingevuld aanvraagformulier.
 • Een begroting.
 • In het aanvraagformulier staat beschreven welke bijlages moeten worden aangeleverd. 

De volledige aanvraag ontvangen wij graag per email op [email protected] onder vermelding van 'Volledige aanvraag Kamer voor een Kind – [naam pleeggezin]'.

Documenten voor de begeleidende pleegzorgorganisatie

 • Een ingevuld aanvraagformulier specifiek voor pleegzorgorganisaties.
 • Een begroting.
 • In het aanvraagformulier staat beschreven welke bijlages moeten worden aangeleverd.

De volledige aanvraag ontvangen wij graag per email op [email protected] onder vermelding van 'Volledige aanvraag Kamer voor een Kind – [naam pleegzorgorganisatie en naam pleeggezin]'.

Belangrijke gegevens

 • Op het inhoudelijk formulier moet u de vraag naar de start- en einddatum van de verbouwing vermelden. Zonder deze gegevens kunnen we uw aanvraag namelijk niet inschrijven.
 • Op de offerte van de aannemer móet het BTW- en KvK-nummer van de aannemer vermeld staan. Is dat niet het geval dan kan onze financiële afdeling uw aanvraag niet goedkeuren.
 • U kunt er vanuit gaan dat de behandeling van uw aanvraag – mits die volledig is ingevuld – maximaal twee maanden kan duren. Houd hier rekening mee wanneer de startdatum wordt bepaald. 

Uitslag
U ontvangt binnen twee maanden een reactie op uw volledige aanvraag. Bij goedkeuring van de aanvraag ontvangt u een toekenningsbrief waarin de financiële bijdrage en de daarbij behorende voorwaarden staan vermeld.  Wanneer uw aanvraag wordt afgewezen kunt u eventueel een aangepast voorstel of een (goed beargumenteerd) verzoek tot heroverweging indienen. Lees hier de officiële procedure.

Contact
Voor vragen over het indienen van een subsidieaanvraag kunt u contact met ons opnemen.