Subsidie vooraanvraag

Om te beoordelen of uw project in aanmerking komt voor subsidie dient u eerst een vooraanvraag in. Dit kan indien uw project voldoet aan deze criteria.

Procedure

Vooraanvraag

Let op: dient u een vooraanvraag in vanwege het coronavirus (COVID-19)? Dan proberen wij z.s.m. antwoord te geven. 

In uw vooraanvraag (maximaal één pagina) dient u de volgende punten te beschrijven:

  • binnen welk programma uw project valt (Pleegzorg, Werken aan Veerkracht of Onderwijs in Nederland)
  • de naam van uw organisatie
  • de probleemstelling (waarvoor wilt u een oplossing vinden?)
  • de doelgroep
  • korte omschrijving van het project
  • korte omschrijving van de beoogde resultaten en het aantal te bereiken kinderen
  • globale inschatting van het benodigd budget.  

U kunt uw vooraanvraag sturen naar [email protected] onder vermelding van 'vooraanvraag coronavirus'. 

 

Onderstaande tekst geldt NIET voor vooraanvraag coronavirus. 

VERVOLG PROCEDURE 

Het indienen van een volledige aanvraag
Indien u bent uitgenodigd een volledige aanvraag in te dienen, kunt u hier het aanvraagformulier downloaden. Tevens dient u het verplichte begrotings- en rapportageformat in te vullen. Lees hier wat wij dan van u vragen. 
Op basis van de ingezonden stukken beoordelen we uw aanvraag. Het beoordelen duurt circa twee tot drie maanden.

Goedkeuring aanvraag
Bij goedkeuring van de aanvraag ontvangt u een toekenningsbrief waarin de financiële bijdrage en de daarbij behorende voorwaarden staan vermeld.  

Afwijzing aanvraag
Wanneer u aanvraag wordt afgewezen kunt u eventueel een aangepast voorstel of een (goed beargumenteerd) verzoek tot heroverweging indienen. Lees hier de officiële procedure. 

Monitoring project
Gedurende de uitvoering van het project vindt monitoring plaats op basis van tussentijdse rapportages aan Kinderpostzegels. Soms brengt een staflid van Kinderpostzegels een bezoek aan de projectlocatie om te kijken hoe het project wordt uitgevoerd en wat de resultaten zijn.

Eindverantwoording project
Het project dient te worden afgerond met een inhoudelijke en financiële eindverantwoording. Lees hier verder over de eindverantwoording.

Vragen?
Voor vragen over het indienen van een vooraanvraag kunt u contact met ons opnemen.