Subsidieaanvraag door jongeren

Kinderpostzegels geeft jongeren de kans om actief betrokken te zijn bij hun eigen leefomgeving en daar verantwoordelijkheid voor te dragen. Om dit te realiseren stellen we geld beschikbaar aan jongeren die een dergelijke activiteit opzetten en uitvoeren.

Ga jij een activiteit organiseren en kun je daarvoor nog geld gebruiken? Dan kan Kinderpostzegels jou vast helpen! Het aanvragen van een financiële bijdrage is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • We financieren alleen activiteiten die passen binnen onze programma’s Pleegzorg, Onderwijs en Werken aan Veerkracht;
  • Jullie zijn met minimaal drie jongeren en zijn tussen de 15 en 22 jaar;
  • De activiteit is een nieuw initiatief en jullie voeren die zelf uit;
  • Je levert de hele aanvraag minimaal 4 weken voor aanvang van het project in;
  • Je hebt een goede reden voor jouw activiteit. We hebben het dan niet over een avondje disco of een optreden van een popgroep, maar over een activiteit die een duidelijke maatschappelijke meerwaarde heeft;
  • Méér mensen moeten plezier van de activiteit hebben dan jij en je vriendenkring of een andere besloten groep;
  • Kinderpostzegels geeft niet minder dan 1.000 euro voor een activiteit;
  • De activiteit moet in Nederland plaatsvinden;
  • Iemand die ouder is dan 18 jaar of een organisatie moet de verantwoordelijkheid dragen voor de financiën.

Voldoen jullie aan bovenstaande voorwaarden?
Wat goed! Ga dan hier verder voor het doen van een aanvraag.

Contact
Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.