Subsidieronde Kinder- en jongerenparticipatie 2021

Kinderpostzegels geeft jonge ervaringsdeskundigen een stem. Doet uw organisatie mee?
Kinderpostzegels start vanaf 8 maart 2021 met een subsidieaanvraagronde voor kinder- en jongerenparticipatie projecten om kinderen uit de maatschappelijke- en vrouwenopvang in Nederland een stem te geven.

Voor kinderen, door kinderen

Kinderen en jongeren weten als geen ander wat ze nodig hebben, ook als het gaat om hun eigen ontwikkeling of uitdaging gaat. Veelal wordt gesproken óver jongeren en niet mét jongeren of worden jongeren in een laat stadium betrokken om feedback te geven op iets wat al bedacht of ontwikkeld is. Maar wat nou als we het omdraaien, als we jongeren actief vragen waar ze behoefte aan hebben en hun vervolgens zelf vragen om mee te denken over oplossingen?

Subsidiemogelijkheid Kinder- en jongerenparticipatie 2021

Kinderpostzegels wil kinderen in de vrouwen- en maatschappelijke opvang ondersteunen bij het verwerken van hun traumatische ervaringen. Een belangrijk onderdeel is aandacht voor de participatie van kinderen en jongeren in de besluitvorming rond beleid dat hen betreft.
Kinderpostzegels stelt middelen ter beschikking voor nieuwe initiatieven die handen en voeten geven aan de stem van kinderen en jongeren, met het doel om de kwaliteit van de opvang voor hen te verbeteren. Het dient te gaan om echte participatie voor en door kinderen en jongeren die de situatie in de opvang voor zichzelf of anderen willen en kunnen veranderen.

De brochure ‘Samen sterker, inspiratiebrochure over jongerenparticipatie in de opvang’ geeft meer informatie hierover.
Download brochure

Aanvraagperiode

U kunt vanaf maandag 8 maart 2021 en tot vrijdag 2 april 2021 een aanvraag indienen ten behoeve van nieuwe projecten voor kinder- en jongerenparticipatie in uw opvang.

Richtlijnen

Kinderpostzegels zal de ingediende aanvragen wegen naar kwaliteit, compleetheid en noodzaak. In de beoordeling van aanvragen beslist de Jongerenraad voor een Veilige Toekomst mee.

Aandachtspunten zijn:

 • Het project is vormgegeven i.s.m. kinderen of jongeren en de doelen voor de instelling en voor de kinderen/jongeren zijn expliciet besproken met elkaar;
 • Het dient te gaan om daadwerkelijke participatie in beleidsvorming;
 • De werkvorm dient afgestemd te zijn op de leeftijdsgroep. Creatieve en sportieve werkvormen zijn welkom;
 • Vanuit de opvanginstelling dient een intern begeleider beschikbaar te zijn;
 • Bij het indienen van de aanvraag mag het project nog niet van start zijn gegaan;
 • Het minimaal aan te vragen bedrag is € 5.000;
 • Het aan te vragen bedrag is van maximaal € 500 per deelnemend kind in de leeftijd van 6 tot 18 jaar met een maximale bijdrage van € 10.000 per vestiging.
 • Kosten die in aanmerking komen voor financiering:
  • Activiteitenkosten;
  • Kosten vergoedend inhuur externe expertise (niet zijnde Jongeren voor een Veilige Toekomst);
  • Kosten vergoedend inhuur van interne expertise met een maximum van € 50 per uur (Mits er extra uren hiervoor worden toegekend aan betrokken staflid).

Subsidie aanvragen

Een aanvraag bestaat uit:
- Een ingevuld aanvraagformulier
- Een ingevulde begroting
- En de benodigde bijlagen

Gelieve de formulieren niet in PDF op te slaan.
Mail uw aanvraag naar: [email protected] o.v.v. Aanvraag Kinder- en jongerenparticipatie 2021.

Contact

Als u vragen heeft en/of een telefonische afspraak wilt maken, kunt u contact opnemen met Programmacoördinator Carole Struch via [email protected].