Subsidieronde programma Onderwijs Nederland

Voor het boekjaar 2018-2019 (lopend van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019) zijn er twee procedures ingesteld voor het indienen van vooraanvragen vallend onder het programma Onderwijs Nederland, één in het najaar van 2018 en één in het voorjaar van 2019.

U kunt een vooraanvraag indienen voor een project vallend onder ons programma Onderwijs Nederland, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
• Lees de informatie over het programma Onderwijs in Nederland.
• Er kan per organisatie slechts één aanvraag worden ingediend.
• Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend.
• Het minimum aan te vragen bedrag per project bedraagt € 5.000.
• Het totale beschikbare budget voor deze ronde is ca. € 50.000.
• Projecten die zich uitsluitend richten op het geven van huiswerkbegeleiding en/of reken- en taalbijles komen niet meer voor subsidie in aanmerking binnen ons onderwijsbeleid.
• Projecten dienen gericht te zijn op kinderen uit het basisonderwijs die moeite hebben met de overstap naar het voortgezet onderwijs.
• Binnen het aan te vragen project werkt uw organisatie samen met minimaal één andere organisatie.
• Vooraanvragen dienen ingediend te worden volgens de volgende richtlijnen.
• De vooraanvraag is niet langer dan één A4 en heeft geen bijlagen.
• Projecten die reeds gestart zijn of zullen starten vóór de hieronder genoemde data kunnen niet in behandeling worden genomen.

Vooraanvragen kunnen ingediend worden via aanvraag@kinderpostzegels.nl onder vermelding van 'Vooraanvraag Onderwijs Nederland' en de naam van uw project. De ontvangen vooraanvragen worden intern beoordeeld op onder meer aansluiting bij het beleid en kwaliteit.

Tijdsplanning

Fase 1 Vooraanvraag
• Deadline indienen vooraanvraag: vrijdag 30 november 2018.
• Besluitvorming over vooraanvraag en communicatie naar aanvragers: uiterlijk vrijdag 14 december 2018.

Fase 2 Volledige aanvraag
• Deadline indienen officiële en volledige aanvraag: vrijdag 11 januari 2019.

Indien u door ons wordt uitgenodigd om een volledige aanvraag in te dienen, dan ontvangt u vanzelfsprekend informatie over wat u hiervoor dient aan te leveren. Streven is om uiterlijk maart 2019 een besluit te nemen over alle aanvragen.