Subsidieronde programma Onderwijs Nederland

Voor het boekjaar 2018-2019 (lopend van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019) zijn er twee procedures ingesteld voor het indienen van vooraanvragen vallend onder het programma Onderwijs Nederland, één in het najaar van 2018 en één in het voorjaar van 2019.

 

De najaarsronde is december jl. gesloten. Binnenkort vindt u hier informatie over de volgende ronde, inclusief tijdspad.