Testimonials van leerkrachten

Wilt u als leerkracht wel eens van andere leerkrachten lezen hoe het is om mee te doen aan de Kinderpostzegelactie? Wij hebben een aantal mooie testimonials verzameld van twee meesters en een juf die al jaren met hun klas meedoen aan de Kinderpostzegelactie. Hoe vinden zij de actie? En wat kunnen de leerlingen ervan leren? Lees de mooie ervaringen van leerkrachten Léon, Diane en Arnold!

"Actief een steentje bijdragen aan de maatschappij"

‘Wij doen met onze school al vele jaren met veel plezier mee aan de landelijke Kinderpostzegelactie, waarbij we elk jaar proberen zoveel mogelijk geld op te halen voor de diverse goede doelen die Kinderpostzegels steunt. Als school vinden we het belangrijk dat onze leerlingen actief een steentje bijdragen aan de maatschappij; voor kinderen, door kinderen. Want: "...Wij willen dat kinderen – ongeacht de situatie, plaats of omstandigheden waarin zij opgroeien - de kans krijgen het beste en het mooiste uit zichzelf te halen...."

Een week van tevoren arriveren de materialen op school. Samen met de leerlingen pakken we de dozen dan in de klassen uit. We bekijken welke goede doelen er dat jaar worden gesteund. De lesmaterialen bieden bijvoorbeeld goede handvatten voor burgerschapskunde. Twee dagen van tevoren spelen we met de kinderen een rollenspel uit. Hierin gaan de kinderen oefenen hoe je het beste kinderpostzegels kunt verkopen, zowel online als aan de deur. Wat zeg je tegen de mensen en wat juist niet. Wat doe je als de mensen geen kinderpostzegels willen kopen? Het belangrijkste is om altijd beleefd en correct te blijven, want je vertegenwoordigt de school en Kinderpostzegels. Op woensdag starten de kinderen dan goed voorbereid aan de actie en gaan zij gemotiveerd aan de slag!"

Léon, leerkracht KC de Kloostertuin

 

"De ongelijkheid in de wereld terugdringen"

"Lang geleden, toen ik zelf nog op de basisschool zat, deed ik ook mee aan de Kinderpostzegelactie. Spannend was dat, om bij huizen aan te bellen en hopen dat ze iets kochten, want het geld ging naar de 'arme kinderen'. En die wilde ik graag helpen. Dan liep je daar met een grote portemonnee of plastic tas vol geld over straat.

Nog steeds vind ik het belangrijk dat wij in het rijke Nederland de minderbedeelden, in ons land of verder weg, kunnen helpen. Dat draag ik over op mijn leerlingen. Daarbij laat ik ze het voorlichtingsmateriaal zien, de filmpjes en de interviews met kinderen die allemaal op de website van Kinderpostzegels te vinden zijn. Dit maakt mijn leerlingen ervan bewust hoe goed zij het hier hebben en het zorgt ervoor dat ze extra gestimuleerd worden om een zo hoog mogelijke opbrengst te behalen. Het mooiste zou zijn dat door de Kinderpostzegelactie mijn leerlingen zich verantwoordelijk gaan voelen om de ongelijkheid in sociaal en materieel opzicht in de wereld terug te dringen."

Arnold, leerkracht OBS de Klimroos

 

"Wat zijn de kinderen enorm geënthousiasmeerd door de actie. Super leuk!"

"En daar waar wij leerkrachten vroeger dachten: Oh nee die postzegels, denken we nu: Oh leuk, de actie!"

Bianca Bussen-Groot, leerkracht de Sparrenbosschool in Bennebroek

 

"Het huiswerk tijdens de actieweek: zoveel mogelijk geld ophalen"

"Kinderpostzegels; wie is er niet groot mee geworden?! Vroeger als kind liep ik in groep 7 en 8 langs de deuren om kinderpostzegels te verkopen. Nu als leerkracht ben ik nog steeds enthousiast over de actie en doe ik uiteraard weer mee. De voornaamste reden dat ik meedoe zijn de opbrengsten voor het goede doel. De kinderen leren zich inzetten voor andere kinderen die het niet zo goed hebben als zij. Daarnaast vind ik de schoolreisactie een heel leuke stimulans om nog meer geld op de halen. Ieder jaar ben ik weer benieuwd hoe de zegels, kaarten en andere artikelen eruit zien!

Zodra de 'actiedoos' binnen is, beginnen de voorbereidingen. Nieuwsbegrip heeft een leuke extra les over de Kinderpostzegelactie en op de site zelf zijn ook handige filmpjes te vinden. We doen dit jaar ook weer mee met 'Raad de Minister' om de leerlingen te enthousiasmeren. Tijdens de actieperiode krijgen de leerlingen géén huiswerk mee, maar hebben ze als huiswerk om zoveel mogelijk geld op te halen! We houden een tussenstand bij en de leerlingen geven elkaar tips of bespreken waar er gelopen is en waar nog niet. Daarna is het een aantal weken in spanning afwachten of we een prijs gewonnen hebben en hoeveel geld we hebben opgehaald voor het goede doel."

Diane, leerkracht Ludgerusschool