Is de Kinderpostzegelactie de enige inkomstenbron voor Stichting Kinderpostzegels Nederland?

De verkoop van kinderpostzegels en producten tijdens de Kinderpostzegelactie vormt de grootste inkomstenbron voor onze organisatie. Daarnaast ontvangen wij donaties, geld van vermogensfondsen, subsidies van de overheid en geld van de VriendenLoterij en de Nationale Postcode Loterij.