Voldoet Stichting Kinderpostzegels Nederland aan de norm die het CBF stelt aan het kostenpercentage eigen fondsenwerving?

Jazeker. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) verleent alleen een keurmerk aan organisaties die ervoor zorgen dat de kosten van fondsenwerving niet meer dan 25 procent van alle inkomsten zijn. Stichting Kinderpostzegels Nederland voldoet ruim aan die norm. Het verkopen van artikelen, zoals kinderpostzegels, kaarten, pleisters en usb-cards valt niet onder fondsenwerving. Meer weten over de opbouw van de inkomsten en uitgaven? Download hier ons jaarverslag.