Wat verdient de directeur van Stichting Kinderpostzegels Nederland?

Stichting Kinderpostzegels Nederland volgt de CAO Jeugdzorg. De directeur van Kinderpostzegels verdient € 96.020. Dit is inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Hij ontvangt geen bonus, hij heeft geen lease-auto, wel een ov-kaart.

De directeur is ervoor verantwoordelijk dat de hulp aan honderdduizenden kinderen op een goede manier gebeurt en geeft leiding aan een organisatie van 33 mensen.

Het directiesalaris is ingeschaald volgens de CAO Jeugdzorg en voldoet aan de Adviesregeling Directiefuncties Goede Doelen Organisaties die is opgenomen in de gedragscode Goed Bestuur voor Goede Doelen. Het jaarsalaris (in loondienst) blijft daarbij binnen de norm van de VFI beloning directeuren van goede doelen en raden van toezicht.