Veelgestelde vragen

De Kinderpostzegelactie

Coronavirus

Maar moet hij als minister-president juist niet ontmoedigen dat kinderen langs de deur gaan? Het is coronatijd; er is altijd een risico op besmetting.

Rutte sprak in een persconferentie in mei kinderen toe om zelf met ideeën te komen over manieren waarop we in Nederland in de coronacrisis samen kunnen leven. ‘Jongeren zijn de toekomst’, zei Rutte. Hij gaf ook aan dat kinderen en jongeren het in deze tijd moeilijker hebben dan anders. Het laten doorgaan van de Kinderpostzegelactie voor kinderen en door kinderen is een mooi initiatief en sluit aan bij de boodschap van Rutte om initiatiefrijk te zijn en elkaar te steunen. De actie vindt geheel volgens de geldende RIVM-richtlijnen plaats.

Kan de actie van 2020 wel doorgaan in verband met de maatregelen rondom het coronavirus?

Laten we vooropstellen dat ook wij binnen de RIVM-richtlijnen willen werken. Daarom hebben we, om de juiste beslissing te kunnen nemen over het laten doorgaan van de actie in deze coronatijd, een extern onderzoeksbureau (Totta Research) ingeschakeld om uitgebreid onderzoek te doen onder de belangrijkste doelgroepen: leerkrachten, ouders, kinderen en het Nederlands publiek. Daarnaast hebben we nauw en uitgebreid overleg gevoerd met scholen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er ook dit jaar meer dan voldoende draagvlak is voor het laten doorgaan van de Kinderpostzegelactie. Op basis van deze uitkomst hebben we besloten om de actie door te laten gaan, uiteraard rekening houdend met de RIVM-richtlijnen. Met de geldende maatregelen in ons achterhoofd hebben we daarom 3 scenario’s  ontwikkeld om zowel digitaal als fysiek langs de deuren te gaan. Dit is behalve veilig ook leuk voor de kinderen. Voor het eerst krijgen zij dit jaar de mogelijkheid om de producten van de Kinderpostzegelactie met een persoonlijke videoboodschap, die vooraf door ouders wordt gecontroleerd, digitaal te verkopen. Maar kinderen kunnen ook dít jaar van deur tot deur. Met een speciaal ontworpen verkoopbox kunnen zij op 1,5 meter afstand hun producten verkopen. De box wordt voor de deur gezet en de kinderen doen een stap naar achteren om voldoende afstand te houden. Het kan natuurlijk gebeuren dat kinderen niet mogen aanbellen of dat er niemand thuis is. Dan kan een kind het bestelformulier achterlaten in de brievenbus. De verkopende kinderen hebben zelf de keus hoe ze verkopen, maar ook de kopers bepalen zelf hoe ze de actie ondersteunen. Er zijn dit jaar ook scholen die kiezen voor flyeren met bestelformulieren,  ook dat is mogelijk. Zowel ouder, kind als school kan doen waar hij of zij zich het prettigst bij voelt.

► In deze infographic wordt het proces van de verkoopbox uitgelegd
Bekijk alle mogelijkheden

Zijn jullie niet bang dat de kinderen, als ze langs de deur gaan, anderen besmetten?

Wij zijn van mening dat we er alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat kinderen anderen besmetten. Uiteraard willen we de kinderen veilig op pad laten gaan binnen de geldende maatregelen van het RIVM. We willen ook dat mensen, die de zegels willen kopen, zich veilig voelen. Daarom hebben 3 verschillende scenario’s ontwikkeld om óf digitaal óf fysiek te verkopen. De kinderen hebben hierin zelf de keuze, net als de koper die ook zelf kan bepalen hoe hij of zij meedoet aan de actie en op wat voor manier. Kinderen krijgen dit jaar voor het eerst de mogelijkheid om de producten van de Kinderpostzegelactie via een persoonlijke videoboodschap digitaal te verkopen. Voor dat deze videoboodschappen worden verstuurd moet dit worden goedgekeurd door de ouders. Ook hebben de kinderen, net als voorgaande jaren, de mogelijkheid deur aan deur te verkopen. Vanwege de geldende 1,5 meter maatregel kunnen ze dit jaar op gepaste afstand op pad met een speciaal ontworpen verkoopbox. Om besmetting te voorkomen wordt de uitwisseling van formulieren hierbij tot het minimum beperkt. Deze box kan voor de deur worden gezet en de kinderen een stap achteruit zetten om voldoende afstand te houden. Het kan natuurlijk gebeuren dat kinderen niet mogen aanbellen of dat er niemand thuis is. Dan kan een kind het bestelformulier achterlaten in de brievenbus. Flyeren is dus ook een optie.

►In deze infographic wordt het proces van de verkoopbox uitgelegd

Hoe gaat het langs de deur verkopen met de verkoopbox precies in z’n werk?

Kinderen gaan met een speciale verkoopbox op gepaste afstand langs de deuren. De leerling belt aan, zet de verkoopbox neer en neemt 1,5 meter afstand. De bewoner kan de QR-code op de box scannen en zo digitaal bestellen óf de bewoner kan gebruik maken van het formulier aan de zijkant van de box en dit vervolgens invullen. Wanneer er een bestelling is gedaan met het formulier, dan kan de bewoner het formulier in de gleuf van de verkoopbox stoppen. Wanneer de actie is afgelopen, nemen de leerlingen hun verkoopbox mee naar school. De leerkracht kan de box 2 dagen in quarantaine zetten voordat de ingevulde formulieren naar Stichting Kinderpostzegels worden gestuurd. Het kan natuurlijk gebeuren dat kinderen niet mogen aanbellen of dat er niemand thuis is. Dan kan een kind het bestelformulier achterlaten in de brievenbus.. Zowel de verkopende kinderen als de kopers kunnen zelf de keuze maken hoe ze verkopen en hoe ze bestellen, digitaal of fysiek op 1,5 meter afstand met inachtneming van alle RIVM-richtlijnen.

► In deze infographic wordt het proces van de verkoopbox uitgelegd

Is het verkopen met de verkoopbox echt risicoloos?

Wij hebben onderzocht hoe de verkoopbox werkt en wat scholen van de verkoopbox vonden. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het mogelijk is om binnen de geldende RIVM-richtlijnen van onder meer 1,5 meter, aan de deur te verkopen. De uitwisseling van formulieren wordt met de verkoopbox tot het minimum beperkt om besmetting te voorkomen. Wanneer de actie is afgelopen nemen de leerlingen de box weer mee naar school. De leerkracht kan de box 2 dagen in quarantaine zetten voordat de ingevulde formulieren naar Stichting Kinderpostzegels worden gestuurd. Daarnaast geeft YouTuber Dylan Haegens verkooptips aan de kinderen. onder andere van hoe ze het beste langs de deuren kunnen gaan met het in acht nemen van de 1,5 meter afstand.
► In deze infographic wordt het proces van de verkoopbox uitgelegd.

Algemene vragen over de Kinderpostzegelactie

Waar gaat het geld van de Kinderpostzegelactie 2020 naar toe?

Het geld wordt besteed aan projecten voor kwetsbare kinderen in benarde situaties. Projecten die kinderen de kans bieden op een betere toekomst en een mooie ontwikkeling. Tegenwoordig voeren we onze programma’s en projecten ook samen uit met kinderen, volwassenen en partnerorganisaties die hetzelfde doel nastreven. Juist in deze tijd zijn deze projecten belangrijker dan ooit. Zo hielpen we met ons ‘Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis’ kinderen die tijdens het begin van de coronacrisis noodgedwongen veel thuis waren. Enkele andere voorbeelden van projecten die we ondersteunen met het opgehaalde geld van de actie zijn: Huisje Boompje Beestjede Warm Welkom Tas en Kamer voor een kind. Binnenkort starten we met een aantal nieuwe projecten: Mockingbird en NEST die mogelijk worden gemaakt door de hulp van al 140.000 basisschoolkinderen die tijdens de Kinderpostzegelactie digitaal en fysiek kinderpostzegelproducten hebben verkocht.

Bekijk onze projecten

Waarom wordt de opbrengst van de kinderpostzegelactie 2020 niet meteen na de actie bekendgemaakt?

Meteen na de actie hebben wij nog niet alle bestellingen kunnen verwerken. Voorgaande jaren maakten wij naar verwerking van de digitale bestellingen een geschatte opbrengst bekend. Dit is geen realistische opbrengst. Wij hebben ervoor gekozen dit jaar op 10 november de definitieve opbrengst bekend te maken. Dan zijn zowel de digitale als de papieren bestellingen verwerkt. 

Er zijn geen kinderen aan de deur geweest voor de verkoop van kinderpostzegels en andere producten?

Wat jammer dat er geen leerlingen bij u aan de deur zijn geweest. Of misschien heeft u ze gemist? Geen probleem! De kinderpostzegels en andere producten worden ook verkocht via onze webshop.

Wie verzorgt dit jaar de eerste bestelling en trapt de Kinderpostzegelactie af?

Minister-president Mark Rutte geeft dit jaar het startsein voor de Kinderpostzegelactie. Hij doet dit door op Het Catshuis de eerste bestelling plaatsen.

Waarom is er gekozen voor minister-president Rutte?

Rutte is onze minister-president en in deze periode heel zichtbaar, ook voor kinderen. Hij sprak in een persconferentie in mei kinderen toe om zelf met ideeën te komen over manieren waarop we in Nederland in de coronacrisis samen kunnen leven. ‘Jongeren zijn de toekomst’, zei Rutte. Hij gaf ook aan dat kinderen en jongeren het in deze tijd moeilijker hebben dan anders. Het laten doorgaan van de Kinderpostzegelactie voor kinderen en door kinderen is een mooi initiatief en sluit aan bij de boodschap van Rutte om initiatiefrijk te zijn en elkaar te steunen.

Wie is dit jaar de ambassadeur van de Kinderpostzegelactie?

Angela Groothuizen is dit jaar de ambassadeur van de Kinderpostzegelactie. De betrokkenheid van Angela bij kwetsbare kinderen is groot. Als ze ziet hoeveel plezier kinderen hebben bij The Voice Kids, waar ze jurylid is, gunt ze dit ieder kind. Zij zet zich graag in voor dit goede doel. Uiteraard heeft zij ook ervaring met de Kinderpostzegelactie omdat zij – net als zovelen – vroeger kinderpostzegels heeft verkocht. Angela heeft voor ons de radio- en televisie-spots voor de Kinderpostzegelactie ingesproken. 

Ook bekende YouTuber Dylan Haegens is voor het derde jaar op rij bij de actie betrokken. Door middel van filmpjes geeft hij kinderen verkooptips onder andere van hoe ze het beste langs de deuren kunnen gaan met het in acht nemen van de 1,5 meter afstand en vertelt hij over zijn eigen verkoopervaringen met kinderpostzegels. Hij legt ook uit hoe kinderen het beste een goede ‘verkoopvideo’ kunnen maken op een speciaal door ons in het leven geroepen platform en herinnert hij de kinderen middels een quiz aan de maatregelen maar leert hij ze ook over de geschiedenis en het doel van de Kinderpostzegelactie.

Worden de videoboodschappen die de kinderen maken gecontroleerd?

Er wordt gewerkt met een moderator, ouders moeten toestemming geven voor het maken en delen van de videoboodschappen.

Zijn mensen verplicht aan de deur te bestellen?

Nee, we hebben ook een online optie. We hebben 3 scenario’s uitgewerkt. Iedereen kan zelf een keuze maken over hoe ze de kinderpostzegels en andere producten bestellen. Dat kan online, via een QR-code op de verkoopbox of door middel van het bestelformulier. 
Bekijk alle mogelijkheden

Hoe werkt de Kinderpostzegelactie?

Leerlingen uit het basisonderwijs gaan langs de deuren om postzegels en andere leuke producten te verkopen. Met het geld dat zij ophalen worden kinderen in Nederland en daarbuiten gesteund. Klik hier om te lezen welke kinderen wij helpen.

Wie kan er meedoen aan de Kinderpostzegelactie?

Leerlingen uit het basisonderwijs uit groep 7 en 8 van een school doen meestal mee aan de actie, maar kinderen uit groep 6 mogen ook meedoen.

Wat maakt de Kinderpostzegelactie bijzonder?

De actie is een hele mooie Nederlandse traditie, uniek in de wereld. Inmiddels is de derde generatie aan het verkopen. Het is mooi dat we kinderen leren om zich in te zetten voor andere kinderen. Op 30 september 2017 is de Kinderpostzegelactie opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Ik wil graag meer informatie via de sms actie naar 4004 maar ik krijg geen link toegestuurd?

Wat vervelend dat het niet lukt om via de sms service mee te doen aan de quiz. Bij sommige telefoon providers kan het zijn dat er een foutmelding of helemaal geen reactie ontstaat na het sturen van het sms bericht naar 4004. U kunt via onderstaande tekst en link alsnog mee doen met de quiz:

Kinderen verdienen een veilig thuis! Speel de quiz, ontdek welke kinderen u helpt en maak kans op een prijs! Start de quiz:  https://quiz.kinderpostzegels.nl/

Wat zijn de positieve effecten van het verkopen aan de deur?

Het basisonderwijs heeft 3 belangrijke functies: het draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, het zorgt voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden en het rust kinderen toe voor participatie in de samenleving.
De Kinderpostzegelactie vervult hierin ook een rol:

  • Leerlingen leren zich inzetten voor andere kinderen
  • De actie sluit aan bij de kerndoelen actief burgerschap
  • Met de actie worden leerlingen uitgedaagd om dingen te doen die ze anders misschien niet zouden doen; aanbellen is immers best eng.
Wanneer gaat de Kinderpostzegelactie 2020 van start?

De Kinderpostzegelactie 2020 start op woensdag 23 september en eindigt op woensdag 30 september.

Heeft u een vraag?

Vragen over uw bestelling

Antwoorden op overige vragen kunt u hiernaast vinden.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u contact met ons opnemen per mail, via ons contactformulier, of telefonisch op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.
e. [email protected]
t. 0900-8212349