Veelgestelde vragen

Overig

De Kinderpostzegels

Waarom is er gekozen voor Nijntje op de Kinderpostzegels van 2020?

Nijntje is jarig en dat vieren we! Het lieve konijntje, in 1955 getekend door Dick Bruna, is 65 jaar geworden. Al 65 jaar verovert het konijntje vele kinderharten en genieten diverse generaties van de prentenboeken en verhalen van nijntje. De eenvoud van de vorm geeft ieder kind de vrijheid om naar zijn of haar eigen fantasie in te vullen. Veel kinderen herkennen zich in nijntje en haar avonturen. Ze is ongecompliceerd en onschuldig, is positief en staat open voor nieuwe ervaringen.

Hoe lang zijn de Kinderpostzegels geldig?

Kinderpostzegels vanaf 2002 met een bedrag in euro's erop, kunt u gebruiken, maar moet u bijplakken tot het huidige tarief. Postzegels met een 1 erop, uitgegeven vanaf 2010, kunt u gebruiken zonder dat u hoeft bij te plakken.

Wat betekent het cijfer 1 op de Kinderpostzegels?

Sinds 2010 staat er geen euro-aanduiding meer op de postzegels maar het cijfer 1, zo ook op de kinderpostzegels. De toeslag van 43 cent (2019) staat nog wel op de kinderpostzegels. Het voordeel van deze nieuwe waarde-aanduiding is dat de postzegels geldig blijven na een tariefsverhoging. Bijplakken met extra postzegels is niet meer nodig.

Kan ik de Kinderpostzegels ontwerpen?

Ieder jaar selecteert PostNL in overleg met Stichting Kinderpostzegels een ontwerper die past bij het thema van de Kinderpostzegel van dat jaar. Dat hoeft niet altijd een bekende of professionele ontwerper te zijn; ook kinderen komen aan bod. Het staat iedereen vrij zijn of haar ideeën ter beoordeling voor te leggen aan PostNL. Wie uiteindelijk de Kinderpostzegel mag ontwerpen hangt af van factoren als thema, kwaliteit, toegankelijkheid en kleurgebruik.

Ik verzamel Kinderpostzegels. Hoe kom ik aan Kinderpostzegels uit eerdere jaren?

Kinderpostzegels uit eerdere jaren kunt u nog bij ons bestellen, zolang de voorraad strekt.

Wij rekenen hier echter wel een prijs van € 20,- per mapje met 2 vellen zegels voor. De administratie- en verzendkosten zitten bij deze prijs in. Wanneer u een mapje wilt bestellen, vul dan het contactformulier in en wij laten u weten of het gewenste jaar nog op voorraad is.

Mijn vraag staat er niet tussen

U kunt hiervoor contact opnemen met ons via tel.  0900 82 123 49 of vul het contactformulier in.

 

De Kinderpostzegelactie

Wanneer gaat de Kinderpostzegelactie 2020 van start?

De Kinderpostzegelactie 2020 start op woensdag 23 september en eindigt op woensdag 30 september.

Waar gaat het geld van de Kinderpostzegelactie 2020 naar toe?

De opbrengst van de Kinderpostzegelactie 2020 zal besteed worden aan een veilig thuis voor ruim 90.000 kwetsbare kinderen in Nederland. Lees meer over deze doelgroep.

Er zijn geen kinderen aan de deur geweest voor de verkoop van kinderpostzegels en andere producten?

Wat jammer dat er geen leerlingen bij u aan de deur zijn geweest. Of misschien heeft u ze gemist? Geen probleem! De kinderpostzegels en andere producten worden ook verkocht via onze webshop.

Hoe werkt de Kinderpostzegelactie?

Leerlingen uit het basisonderwijs gaan langs de deuren om postzegels en andere leuke producten te verkopen. Met het geld dat zij ophalen worden kinderen in Nederland en daarbuiten gesteund. Klik hier om te lezen welke kinderen wij helpen.

Waarom werden er in 2019 er alleen Kinderpostzegels in combinatie met kaarten aangeboden?

We horen dat kinderen vragen aan de deur krijgen waarom er geen postzegels los meer te krijgen zijn. We onderzoeken elk jaar hoe we zoveel mogelijk op kunnen halen voor kinderen. Voor de producten met postzegels doen wij dat samen met PostNL. Uit dat onderzoek bleek dat mensen minder interesse hadden om losse postzegels te kopen. Nu lijkt toch dat mensen dat wél willen. Dus dit nemen we zeker mee in onze evaluatie. Bij de actie van 2020 zullen de zegels wel weer los verkrijgbaar zijn. 

Wie kan er meedoen aan de Kinderpostzegelactie?

Leerlingen uit het basisonderwijs uit groep 7 en 8 van een school doen meestal mee aan de actie, maar kinderen uit groep 6 mogen ook meedoen.

Wat maakt de Kinderpostzegelactie bijzonder?

De actie is een hele mooie Nederlandse traditie, uniek in de wereld. Inmiddels is de derde generatie aan het verkopen. Het is mooi dat we kinderen leren om zich in te zetten voor andere kinderen. Op 30 september 2017 is de Kinderpostzegelactie opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Wat zijn de positieve effecten van het verkopen aan de deur?

Het basisonderwijs heeft 3 belangrijke functies: het draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, het zorgt voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden en het rust kinderen toe voor participatie in de samenleving.
De Kinderpostzegelactie vervult hierin ook een rol:

  • Leerlingen leren zich inzetten voor andere kinderen
  • De actie sluit aan bij de kerndoelen actief burgerschap
  • Met de actie worden leerlingen uitgedaagd om dingen te doen die ze anders misschien niet zouden doen; aanbellen is immers best eng.
Postzegels gebruiken we toch niet meer, waarom zou ik kinderpostzegels moeten kopen?

Gebruikt u geen postzegels meer, dan bieden we voldoende alternatieve producten aan. Ook met deze aankopen steunt u kinderen die uw steun heel hard nodig hebben.
► Bekijk onze webshop. 

Hoe kan ik de deurzegel het makkelijkst verwijderen?

De lijm van de deurzegel is op waterbasis en is dus het makkelijkste te verwijderen met een doorweekte spons. Gebruik nooit chemische middelen zoals stickeroplosser. Daarmee beschadigt u geschilderde oppervlakken.

Mijn vraag staat er niet tussen

U kunt contact opnemen met ons via tel. 0900 82 123 49 of vul het contactformulier in.

Over Stichting Kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels Nederland doet aan beleggingen, is dat wel verantwoord?

Jazeker. De beleggingen worden gebruikt om een goed rendement uit de financiële reserve te halen. Wie geld belegt neemt een risico, want er kan verlies worden geleden. Maar het rendement over de afgelopen tien jaar was toch zo'n zeven procent. Dat is meer dan de opbrengst van een gemiddelde spaarrekening. Ook in de toekomst zal Kinderpostzegels haar reserve financieel zo verantwoord mogelijk beheren.

Wat verdient de directeur van Stichting Kinderpostzegels Nederland?

Stichting Kinderpostzegels Nederland volgt de CAO Jeugdzorg. De directeur van Kinderpostzegels verdient € 96.020. Dit is inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Hij ontvangt geen bonus, hij heeft geen lease-auto, wel een ov-kaart.

De directeur is ervoor verantwoordelijk dat de hulp aan honderdduizenden kinderen op een goede manier gebeurt en geeft leiding aan een organisatie van 33 mensen.

Het directiesalaris is ingeschaald volgens de CAO Jeugdzorg en voldoet aan de Adviesregeling Directiefuncties Goede Doelen Organisaties die is opgenomen in de gedragscode Goed Bestuur voor Goede Doelen. Het jaarsalaris (in loondienst) blijft daarbij binnen de norm van de VFI beloning directeuren van goede doelen en raden van toezicht.

Voldoet Stichting Kinderpostzegels Nederland aan de norm die het CBF stelt aan het kostenpercentage eigen fondsenwerving?

Jazeker. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) verleent alleen een keurmerk aan organisaties die ervoor zorgen dat de kosten van fondsenwerving niet meer dan 25 procent van alle inkomsten zijn. Stichting Kinderpostzegels Nederland voldoet ruim aan die norm. Het verkopen van artikelen, zoals kinderpostzegels, kaarten, pleisters en usb-cards valt niet onder fondsenwerving. Meer weten over de opbouw van de inkomsten en uitgaven? Download hier ons jaarverslag.

Is de Kinderpostzegelactie de enige inkomstenbron voor Stichting Kinderpostzegels Nederland?

De verkoop van kinderpostzegels en producten tijdens de Kinderpostzegelactie vormt de grootste inkomstenbron voor onze organisatie. Daarnaast ontvangen wij donaties, geld van vermogensfondsen, subsidies van de overheid en geld van de VriendenLoterij en de Nationale Postcode Loterij.

Waaraan besteedt Stichting Kinderpostzegels Nederland het geld?

Stichting Kinderpostzegels Nederland geeft kwetsbare kinderen ontwikkelingskansen voor een betere toekomst. Elke dag zijn er kinderen die onze steun nodig hebben. Omdat ze te maken hebben met huiselijk geweld of armoede, of omdat ze moeten werken en daardoor niet naar school kunnen. Ontdek hier wat we voor kwetsbare kinderen doen.

Download hier ons jaarverslag.

Wat doet Stichting Kinderpostzegels Nederland als de opbrengst van de Kinderpostzegelactie lager is dan verwacht?

Stichting Kinderpostzegels Nederland heeft altijd een financiële reserve en kan zo de hulp aan kinderen garanderen, óók als de inkomsten een keertje mochten tegenvallen.

Ik wil graag mijn spreekbeurt doen over de Kinderpostzegelactie. Hoe kom ik aan informatie?

Klik hier voor alle informatie! Heb je nog vragen? Neem dan contact op met ons via tel. 071 – 525 98 25.

Vacatures bij Kinderpostzegels.

Klik hier voor een overzicht van onze vacatures.

Ik heb een klacht, wat nu?

Stichting Kinderpostzegels Nederland heeft een klachtenregeling die voldoet aan de CBF-norm. Vul het contactformulier in en wij nemen contact met u op.

Mijn vraag staat er niet tussen.

U kunt contact opnemen met ons via tel. 0900 82 123 49 of vul het contactformulier in:

Heeft u een vraag?

Vragen over uw bestelling

Antwoorden op overige vragen kunt u hiernaast vinden.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u contact met ons opnemen per mail, via ons contactformulier, of telefonisch op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.
e. [email protected]
t. 0900-8212349