Veilige toekomst

Kinderen in de vrouwenopvang hebben al veel meegemaakt, waaronder het geweld tussen hun ouders. Ze lopen daardoor grote risico's om zelf ook slachtoffer te zijn van mishandeling of verwaarlozing, en kampen meer dan gemiddeld met gedrags- of leerproblemen.

Veilige Toekomst
Ze verblijven met hun moeder voor kortere of langere tijd in een opvangcentrum, vaak in een andere stad dan waar ze vandaan komen. In die tijd gaan ze naar een tijdelijke school of kinderdagverblijf en hebben ze soms geen contact met vriendjes en familie of sportclubs. Ze wonen vaak in een opvangcentrum met gedeelde woonkamers en doucheruimten. Ze hebben relatief weinig speelruimte of ruimte om rustig huiswerk te kunnen maken.

Kinderpostzegels, Adessium Foundation en  de Federatie Opvang werken de komende 2 jaar samen binnen het plan Veilige Toekomst om de leefomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in de vrouwenopvang te verbeteren. Lees meer over Veilige Toekomst op de website van dit plan.

Steun voor kinderen in Nederland
Kinderpostzegels steunt projecten in Nederland die kinderen helpen in het onderwijs, zoals kinderen die gepest worden of niet goed mee kunnen komen op school. Daarnaast helpen we kinderen met het verwerken van trauma's, door ze verschillende therapieĆ«n aan te bieden. Tenslotte helpen wij kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. Bekijk alle projecten in Nederland die wij steunen.