Veilige toekomst

Kinderen in de vrouwenopvang hebben al veel meegemaakt, waaronder het geweld tussen hun ouders. Ze lopen daardoor grote risico's om zelf ook slachtoffer te zijn van mishandeling of verwaarlozing, en kampen meer dan gemiddeld met gedrags- of leerproblemen.

Ze verblijven met hun moeder voor kortere of langere tijd in een opvangcentrum, vaak in een andere stad dan waar ze vandaan komen. In die tijd gaan ze naar een tijdelijke school of kinderdagverblijf en hebben ze soms geen contact met vriendjes en familie of sportclubs. Ze wonen vaak in een opvangcentrum met gedeelde woonkamers en doucheruimten. Ze hebben relatief weinig speelruimte of ruimte om rustig huiswerk te kunnen maken.

Kinderpostzegels, Adessium Foundation en de Federatie Opvang werken de komende 2 jaar samen binnen het plan Veilige Toekomst om de leefomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in de vrouwenopvang te verbeteren. Lees meer over Veilige Toekomst op de website van dit plan.

Jongeren voor een Veilige Toekomst

Voor jongeren is de periode in een opvanginstelling vaak erg moeilijk. Ze hebben veel achter de rug en moesten ook nog hun eigen, vertrouwde omgeving achterlaten. Vaak sluiten de begeleiding en faciliteiten in de opvang niet goed aan bij de behoeftes van deze jongeren. De perfecte oplossing is om jongeren te betrekken bij het maken van keuzes. De 'Jongeren voor een Veilige Toekomst' zijn jongeren uit de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang die zich verenigd hebben om hun stem te laten horen! Het is zó belangrijk dat deze kwetsbare jongeren gezien en gehoord worden.